โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1052101002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน *ว/ด/ป เกิด ตัวอย่าง : 01/01/2529ปรับปรุงข้อมูล 08/03/2562
[11487/254359]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]